صفحه اصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هفتکل سرپرست شبكه بهداشت ودرمان هفتكل از جذب 4پزشك در غالب طرح پزشك خانواده خبر داد.
  • ساعت : ۲۲:۳۵:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ 
  • کد خبر : ۷۹۸۲۸
سرپرست شبكه بهداشت ودرمان هفتكل از جذب 4پزشك در غالب طرح پزشك خانواده خبر داد.
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان هفتکل از جذب 4پزشک در غالب طرح پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت شهرستان هفتکل سرپرست شبکه بهداشت ودرمان هفتکل از جذب 4پزشک در غالب طرح پزشک خانواده خبر داد.

دکتر افشین فلاحت کار سرپرست شبکه بهداشت ودرمان هفتکل گفت :با رایزنیهای انجام گرفته وجهت افزایش خدمات دهی به مردم شهرستان وارتقای وضعیت بهداشتی شهرستان مجوز 4پزشک خانواده را جذب نمودیم تا بتوانیم خدمات بهداشت مطلوبتری را به همشهریان عزیز ارائه نمائیم .

دکتر فلاحت کار گفت :در برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع ،پزشک عمومی وتیم وی ف مسئولیت کامل سلامت افرادوخانوار های  تحت پوشش را بعهده داشته وپس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی ، مسئولیت پیگیری اقدامات انجام شده را نیز برعهده دارند.

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان هفتکل یکی از مهم ترین وظایف پزشک خانواده ارائه خدمات ومراقبت های بهداشتی بصورت اکتیو است وامیدواریم با تکمیل پزشکان تیم سلامت شهرستان  شاهد بهبودی وضعیت موجود وارتقای شاخص های بهداشتی در سطح شهرستان باشیم .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    دانشگاه علوم پزشکی اهواز

    V5.5.2.0