صفحه اصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هفتکل انجام معاینات دانش آموزان روستای اقماری نمره 12توسط بهورز نفت سفید
انجام معاینات دانش آموزان روستای اقماری نمره 12توسط بهورز نفت سفید
۷۵۱۸۰
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ 
۱۷:۳۸:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزار ش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان هفتکل خدمات دهی به روستای اقماری نمره 12توسط بهورز نفت سفید بعمل آمد
در راستای ارائه خدمات بهداشتی به همه مناطق وهمه گروههای سنی سرکار خانم احمدی بهورز روستای نفت سفید با حضور در روستای اقماری ضمن انجام معاینات ومراقبتهای دانش آموزان ،میانسالان .سالمندان این روستا را مورد مراقبت قرارداد
احمدی ضمن انجام معاینات ومراقبتهای لازم آموزش بهداشتی لازم را به گروههای هدف ارائه نمود

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

V5.1.0.0