صفحه اصلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان هفتکل نجات جان مادر باردار عشایری در شهرستان هفتكل
    /  2
نجات جان مادر باردار عشایری در شهرستان هفتكل
مادر باردار عشایری در شهرستان هفتکل با تلاش پرسنل شبکه زایمان نمود
۶۸۷۶۶
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ 
۱۲:۹:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان ایذه :دکتر مهران احمدی بلوطکی از نجات  جان مادردار عشایری توسط پرسنل شبکه بهداشت ودرمان هفتکل خبرداد وگفت ، مادر بارداری از عشایرهفتکل با پلاکت پایین که قصد نداشت جهت زایمان به تسهیلات زایمانی شهرستان مراجعه نماید ومصر بود زایمانش در چادر محل سکونتشورت گیردبا تلاش وپیگیریهای مجدانه پرسنل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان به واحد تسهیلات زایمانی اعزام گردید .

احمدی ادامه داد وگفت:این مادر باردار توسط تیم سیاری شناسایی وبه ستاد شبکه گزارش گردید که  که با تشخیص صحیح و به موقع پزشک تیم سلامت ومامای تیم سلامت وباتوجه به پایین بودن میزان پلاکت این مادر باردار احتمال خونریزی پس از زایمان وجود داشت  که با تلاش پرسنل اورژانس بیمار به واحد تسهیلات زایمانی شهرستان منتقل گردید و با هماهنگی های صورت گرفته جهت ارائه خدمات کامل به بیمار خوشبختانه مادربسلامت زایمان نمود وبرای پیشگیری از عواقب وعوارض بعدی 14ساعت پس از زایمان نیز تحت مراقبت قرار گرفت
احمدی گفت :تمام تلاش ما براین است که سلامت مادران را بعنوان رکن اصلی جامعه وخانواده تامین نماییم.

سرکارخانم سمیه بحری مسئول واحد بهداشت خانواده نیز در همین راستا :حال مادر ونوزاد اکنون خوب است و مادر باردر درحال حاضر هیچگونه مشکلی ندارد واز زحمات کلیه پزشکان، پرسنل تسهیلات زایمانی، پرسنل زحمت کش اورژانس و پرسنل محترمتیم سلامت وهمه کسانیکه که نقش بسزایی در نجات جان مادر باردار داشتند تقدیر و تشکر نمود.دانشگاه علوم پزشکی اهواز

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0